Checkwatt hero

CheckWatt: Tjäna pengar och ha stenkoll på din förbrukning

Vi på Solcellskompaniet har ett samarbete med CheckWatt som låter dig som privatperson eller företag tjäna pengar på överskottsel som går till elnätet. Inte bara det, utan CheckWatt fokuserar på mätning, analys, visualisering och styrning av olika energiresurser – såsom solceller, batterier, elbilsladdare och vattenmätare. Genom att använda dessa tjänster kan du som användare optimera sin energiförbrukning och bidra till ett mer hållbart energisystem.

Hur fungerar CheckWatt?

CheckWatt erbjuder smarta lösningar för att koppla ihop och optimera användningen av solceller, batterier, elbilsladdare och vattenmätare i ditt hem. Vi på Solcellskompaniet har skrivit ihop några enkla förklaringar hur CheckWatt fungerar med varje enhet.

CheckWatt och solceller

När du installerar solceller på ditt tak börjar de producera el så fort solen lyser. CheckWatt kopplas till dina solceller för att mäta exakt hur mycket el de producerar. Genom en app kan du sedan se hur mycket el du producerar och använder, och om du producerar mer än du behöver kan CheckWatt hjälpa dig att sälja överskottet till elnätet.

CheckWatt och batterier

Om du har ett batteri, kan CheckWatt hjälpa till att styra när det ska laddas upp med el från dina solceller och när det ska användas för att försörja ditt hem. Detta gör att du kan använda din egenproducerade el även när solen inte skiner, till exempel på kvällen, vilket minskar ditt behov av att köpa el från nätet.

CheckWatt och elbilsladdare

För elbilsägare kan CheckWatt integrera din elbilsladdare i systemet. Det innebär att du kan optimera laddningen av din bil så att den sker när elen är som billigast eller när dina solceller producerar som mest el. Detta sänker dina laddningskostnader och maximerar användningen av grön el.

CheckWatt och vattenmätare

Genom att koppla din vattenmätare till CheckWatt kan du få detaljerad information om din vattenanvändning. Detta kan hjälpa dig att identifiera möjligheter att spara vatten och därmed också pengar, speciellt om du har enheter som använder mycket vatten och där du kan justera användningen till tider då det är mer kostnadseffektivt.

Hur mycket pengar kan man tjäna med CheckWatt?


Att beräkna exakt hur mycket pengar man kan tjäna med CheckWatt beror på flera faktorer, som storleken på din solcellsinstallation, ditt batterilagers kapacitet, hur du använder din elbilsladdare, och även dina vattenbesparingar om du kopplar in en smart vattenmätare. Här är ett förenklat exempel för att ge dig en idé om potentialen:

För t.ex. solceller

Antag att du har solceller installerade som genererar i genomsnitt 7500 kWh per år. Om du kan använda större delen av den energin direkt i ditt hem, kan du spara motsvarande din nuvarande elräkning för den förbrukningen. Med ett genomsnittligt elpris på cirka 1,50 kr/kWh, skulle detta motsvara en besparing på cirka 11 250 kr per år

Om vi istället ser på alla enheter som CheckWatt kan optimera, får vi en potentiell totalbesparing och inkomst på cirka:

 • Solceller: 11 250 kr
 • Sälja överskott: 1 800 kr
 • Batterilager: 562,50 kr
 • Elbilsladdare: 1 440 kr
 • Vattenmätare: 500 kr
 • Totalt: Cirka 15 552,50 kr per år

Du kan även beräkna din ersättning med CheckWatt genom denna länk.

Vad vi på Solcellskompaniet tycker om CheckWatt

Vårt omdöme av CheckWatt är mycket gott än så länge. Vi tycker att det är en suverän tjänst som kan hjälpa både privatpersoner och företag att få bättre koll samt tjäna pengar på sina batterier och solcellsinstallationer. Deras portal är mycket enkel att förstå och utvecklas hela tiden med nya funktioner och tillval. Våra kunder har endast bra saker att säga om CheckWatt, ett kvitto på dess höga kvalité.

CheckWatt samarbete med solcellskompaniet

Vi på Solcellskompaniet kommer absolut att fortsätta rekommendera våra kunder att ansluta sig till CheckWatt. Ett mycket bra system.

Fördelar och nackdelar med CheckWatt

Att använda CheckWatt för att övervaka och optimera ditt energisystem, inklusive solceller, batterier, elbilsladdare och vattenmätare, kommer med både fördelar och nackdelar. Vi på Solcellskompaniet har listat de starkaste fördelarna med även nackdelar så att man enkelt skall få en bra bild över CheckWatt.

Fördelar

 1. Ökad effektivitet och besparingar: CheckWatt kan dramatiskt öka effektiviteten i ditt energisystem. Genom att optimera användningen av egenproducerad solenergi och minimera din förbrukning från elnätet kan du uppnå betydande besparingar på din elräkning.
 2. Bidrag till miljön: Genom att använda CheckWatt stödjer du användningen av förnybar energi och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Att effektivisera energianvändningen och öka andelen grön energi är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna.
 3. Smart teknik för hemmet: CheckWatt gör ditt hem smartare genom att automatisera energianvändning baserat på realtidsdata. Detta innebär inte bara bekvämlighet utan även att du alltid använder energi på det mest kostnadseffektiva sättet, utan att behöva tänka på det.

Nackdelar

 1. Initiala kostnader: Att komma igång med CheckWatt kan innebära en initial kostnad för installation av nödvändig utrustning och teknologi. Denna investering kan vara avskräckande för vissa, även om den kan betala tillbaka sig över tid.
 2. Teknisk komplexitet: För vissa användare kan installationen och förståelsen av hur CheckWatts system fungerar vara komplicerad. Även om företaget erbjuder stöd, kan den tekniska aspekten kräva en inlärningskurva som inte alla är bekväma med.

Elbolag som är kopplade till CheckWatt

Elhandelsbolag som är kompatibla med CheckWatt varierar beroende på vilken av Sveriges fyra elzoner du tillhör. För elzon 4, några av de kompatibla bolagen inkluderar Bixia AB, Jämtkraft AB, och Tibber AB bland andra. I elzon 3 tillkommer bolag som Greenely Premium AB och Svealands Elbolag AB. Elzon 2 har också kompatibla bolag som Telge Energi AB och Umeå Energi Elhandel AB. Dock är inga elhandelsbolag i elzon 1 listade som kompatibla med CheckWatt. Det rekommenderas att kontakta CheckWatt eller det specifika elhandelsbolaget för mer detaljerad information om kompatibilitet. För fullständig lista och mer information, besök Effektpoolens blogginlägg.

Är det så att ditt nuvarande elavtal inte är kopplat med CheckWatt så kan du alltid be elbolaget att fundera över det.

Måste man skatta på intäkter från CheckWatt?

CheckWatts system är väldigt smidigt, oavsett hur mycket du tjänar så kommer de att betala skatten på dina intäkter. Du behöver alltså inte göra någonting skattemässigt.